آفت سرمایه ؛ تجمل گرایی و اسراف


آفت سرمایه ؛ تجمل گرایی و اسراف

در بین ملت های مختلف افرادی هستند که در آمد کافی نداشته و با اسراف ، تبذیر و تجمل گرایی سرمایه و ثروت خویش را بر باد فنا داده و به علت تنگدستی در شرایط سختی زندگی می کنند بنابراین ، این نکتهرا نباید از نظر دور داشت که فقر زائیده افکار و کردار بشر بوده و ریشه آن نادانی است.اگر فقدان خرد وجود نداشته باشد فقر نیز در ابعاد گوناگون زندگی مانند بعد فرهنگی ، اقتصادی و معنوی وجود ندارد.به فرموده امام علی (ع) " فقری چون نادانی نیست "

اگر شخصی نادان نبوده ، خردمند باشد و افکار و اعمال پویا و مثبت داشته باشد هرگز با اسراف ، تبذیر و تجمل گرایی سرمایه خویش را باد فنا نمی دهد.بنابراین در میابیم که برای محافظت از ثروت و سرمایه ، صرفه جویی برترین گزینه است.اگر می خواهید به فقر اقتصادیگرفتار نشوید و آبرویتان نزد مردم محفوظ باشد و تمامی عمر ثروتمند باشیداز تجمل گرایی بر حذر بوده و در زمینه های گوناگون زندگی صرفه جویی را رعایت کنید.مهمانی های پر زرق و برق ، ماشین های آخرین سیستم و گران قیمت و منازل ویلایی آنچنانی همگی آن ها دلالت بر اسراف و تبذیر دارند و برباد دهنده ثروت هستند و فقر و قرض را به همراه دارد.حضرت امیر (ع) فرمودند: :"فقر و قرض بدبختی بزرگی است".

بنابراین صرفه جویی در بعد اقتصادی چرخه زندگی را بر وفق مراد چرخانده و افکار و کردار پویا در امور مادی آینده ای شکوفا و پردرآمد را رقم خواهد زد.

الکساندر دوما می گوید :

« صرفه جویی از منابع مهم درآمد است»

آمار نگران کننده‌ای درباره خط فقر در ایران بیان گردیده است.کارشناسان خط فقر برای یک خانواده چهار نفره را 1.000.000 تومان در نظر گرفته‌اند که به ازاء هر نفر 250.000 تومان می باشد. ولی حداقل دستمزد کارگران حدود 750.000 تومان می باشد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی هم کمی کمتر از مبلغ مذکور می‌باشد.بنابراین در چنین شرایطی صرفه جویی باید سرلوحه تمامی امور قرار گیرد و از هرگونه تجمل گرایی افراطی خودداری گردد.زیرا افراط و خرج های سنگین در زندگی روزمره آدمی را با وقایع غیر قابل منتظره و جبران ناپذیری روبه رو می‌سازد که با دور اندیشی در تناقض بوده و فردای زندگی را با مشکلات عدیده ای روبه رو می سازد

محمدرضا رجائی نویسنده و محقق


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 22 شهريور 1396 ] [ 20:22 ] [ محمد رضا رجایی ]

[ ]

شغل های حساس؛انسان های فرصت طلب

شغل های حساس؛انسان های فرصت طلب

در بین ملت های مختلف دنیا ملتی بهروز است که فرهنگ سازی را سرلوحه ی ابعاد زندگی خویش قرار دهد. اگر افراد جامعه، شخصیت عادی اجتماع همچون آرایش، زیبایی و لباس های آنچنانی داشته باشند ولی از فرهنگ کافی برخوردار نباشنند به جای سیر صعودی، سیر نزولی داشته و هرگز به خواسته های مشروع خویش نخواهند رسید.

عدم فرهنگ غنی موجب عواقب سوء و زیان بار چون عدم امنیت، فروپاشی زندگی خانوادگی و مشکلات عدیده ی دیگری خواهد بود. بدین جهت باید مردم با فرهنگسازی و از سوی دیگر استفاده ی صحیح از سرمایه های حیات از رشد کافی بهره مند گردند. یکی از مسائل مطرح در میان مردمی که فرهنگ کافی نداشته و در فقر فرهنگی بسر می برند مسأله ای با موضوع شغل های حساس و انسان های فرصت طلب است که پس از چندی فرصت طلبان بر اثر عدم تعهد، شغل های حساس آن مردم را قبضه نموده و آنها را با بحران های شدیدی مواجه می سازند. از آن جمله حرفه حساس، پزشکی است که عده ای سودجو و منفعت طلب آن را بازیچه ی امیال نفسانی خویش قرار داده اند و به این جهت آحاد جامعه برای درمان امراض خویش امنیت جانی ندارند و در این بین عده ای دیگر نیز قربانی زیرمیزی ها، تبانی ها و سفارش های پزشک نماها خواهند شد. به عبارت ساده، امروزه بر اثر عدم رعایت خصلت های اخلاقی و فضیلت های انسانی، شغل مقدس پزشکی به صورت حرفه ای ناکارآمد در آمده که علل و عواملی چون مادی گرایی، عدم حس مسؤلیت، عدم دین پذیری، عدم معلومات کافی و همچنین حماقت و سفاهت پزشک نماها باعث بروز آن است. بنابراین باید ملت ها فرهنگ سازی را سرلوحه ی امور دیگر زندگی قرار داده و باعث رشد و تعالی جوامع گوناگون شوند تا با چنین مشکلات خانمان براندازی رو به رو نشده و آحاد آن در امنیت کامل و با آسودگی کامل به پیشرفت و تکامل خویش تداوم بخشند.

محمد رضا رجایی نویسنده و محقق


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 22 شهريور 1396 ] [ 20:22 ] [ محمد رضا رجایی ]

[ ]

گام اساسی در راه پیشرفت اقتصاد ؛ کشاورزی نوین و پیشرفته

گام اساسی در راه پیشرفت اقتصاد ؛ کشاورزی نوین و پیشرفته

در چند سال اخیر آنطور که باید و شاید به کشاورزی استان اصفهان توجهی نشده است ، و هر روز به علل گوناگون همچون نزول سفره های زیرزمینی یا کمبود نزولاتآسمانی از وسعت آن کاسته شده است.

« اگر آمار پنج سال اخیر آن را مشاهده کنیم ؛ شاهد کاهش شش و دو دهم درصدی کشاورزی هستیم »

اما باید بدانیم کاستن از دامنه کشاورزی ضررهای جبران ناپذیری دارد که در دراز مدت گریبان مردم را خواهد گرفت و گسترش دامنه آن مزایا و ویژگی هاییدارد که هرکدام از آن ها مردم هر جامعه ای را که بدان همت گمارد ، سعادتمند می گرداند که مواردی از مزایا و ویژگی های آن شاهد و گواه مدعای ماست، باهم آن ویژگی ها را می خوانیم :

1- رشد اقتصادی

کشاورزی یکی از عوامل رشد اقتصادی است ، که با صادرات آن می توانیم به جنبه های ارزی سرو سامان بیشتری بدهیم. استفاده از محصولات آن در داخل کشور نیز باعث نزول قیمت ها و عدم تورم می شود.

2- زیبایی طبیعت

وسعت کشاورزی باعث زیبایی طبیعت گردیده لذا مردم را بسوی خود جلب می نماید زیرا صفا و زیبایی طبیعت نشاط آفرین بوده و یکی از تفریحات سالم مردم بشمار می رود.

3- هوای سالم

در جوامع امروزی که عبور و مرور وسایل نقلیه باعث ترافیک های سنگین گردیده و دود ناشی از آن و کارخانجات شهرک‌های صنعتی اطراف شهرها و همچنین تراکم جمعیت بر آلودگی هوا افزوده به گونه ای که در کلان شهرها آلودگی آن به سطحهشدار رسیده است.لذا برترین راهکار و روش مطلوب وسیع تر نمودن دامنهکشاورزی است که می تواند باعث کاستن هوای نا مطبوع و مسموم شود.

4- آسایش جوامع

با توجه به خصوصیات مذکور در میابیم که یکی از مزایای کشاورزی آسودگی خاطر افراد هر جامعه‌ای می باشد ، زیرا آسایش و رفاه مردم در آرامش آحاد ملت ها بوده و آرامش مردم جوامع گوناگون در کشاورزی ، آبادانی و رفاه ناشی از آن ها نهفته است ، اگر چه از جنبه های دیگر آن مثل زیبایی طبیعت و هوای مطبوع نیز نباید غافل بمانیم.

حضرت امیر (ع) می فرمایند : « کشتکر درخت خوبی ، شیرین ترین میوه را از آنمی چشد»

بنابراین باید برای کشاورزی اهمیت ویژه ای قائل شده و شیوه های نوین آن را بهطرق مختلف به کشاورزان تعلیم دهیم و نیز اولیای امور و متخصصان این فن را در راه کشاورزی نوین و پیشرفته ترغیب نموده تا مردم بویژه کشاورزان از مزایایاین رکن مهم اقتصادی به طرز وافری بهره مند گردند.

محمدرضا رجایی نویسنده و محقق


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 22 شهريور 1396 ] [ 20:19 ] [ محمد رضا رجایی ]

[ ]

روحانیت عظیم الشان


روحانیت عظیم الشان

طلاب عزیز پس از ورود به حوزه های علمیه و آشنایی با محیط تعلیم و تعلم قبل از شروع درس باید با شرایط و آداب تحصیل آشنا گردند و کتابهایی از قبیل معراج السعاده و آداب الطلاب را فرا گرفته و در زندگی آن را به کار گیرند،آدابی از قبیل:آداب معاشرت،نحوه تحصیل و تدریس،طریقه تزکیه و تداوم آن .زیرا همه ما به خوبی میدانیم که آشنایی و شناخت آداب طلبگی برای آن عزیزان از اهمیت خاص و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و روحانیون گرانقدر اعتقاد راسخ دارند که هر یک از طلابی که آداب آن را به مرحله اجرا بگذارند دور اندیش بوده و فردایی نویدبخش را رقم زده اند و اگر روحانی نماهایی در این قشر وجود دارد به دلیل عدم آشنایی با شرایط حوزه در دوران تحصیل است.لذا اساتید حوزه های علمیه باید با تدریس روش های خودسازی آنان را با حس مسئولیت آشنا ساخته و پس از آنکه آنان به جرگه روحانیت پیوسته و ملبّس شدند با حس تعهد هر چه بیشتر به سازندگی افراد جوامع بپردازند.به دلیل آنکه خودسازی مقدم بر سازندگی دیگران است،و یا خودسازی و دیگرسازی لازم و ملزوم همدیگرند و به فرموده رسول گرامی اسلام(ص) جهاد اکبر از فضیلت والا و ثواب های فراوانی برخوردار بوده و افضل بر جهاد اصغر است.

اما نکته ای را که نباید از نظر دور داشت این است که خود سازی مقطعی فایده چندانی ندارد و استمرار تزکیه تا آخرین لحظات عمر از واجبات است زیرا عدم تداوم آن باعث می شود آدمی پس از چندی فریب شیطان را خورده و با نیرنگ دونان همراه شود همان دوستانی که با تاثیر مستقیم بر افکار و اعتقادات وی موجبات هلاکت وی را فراهم می آوردند.لذا به علمای اعلام توصیه می گردد ، پس از جشن عمامه گذاری و پیوستن طلاب عزیز به جرگه روحانیت معظّم اسلام کار را تمام شده نپندارند و بدانند که تازه ابتدای راه است و برای تحقّق اهداف عالیه اسلام لحظه ای از روحانیون جوان غافل نمانند.به دلیل آنکه آسیب شناسی و آفت زدایی برای این قشر متعهد مقطعی نبوده و باید متداوم بوده و تا سرانجام مقصود باشد.بنابراین اساتید حوزه باید آفات الطلاب را به آنان گوشزد نموده و با تغذیه روح طلاب به معنویات به ویژه مکارم اخلاقی و فضیلت های انسانی به طرق گوناگون از آنان بخواهند،هرگز زیر عمامه که تاجی افتخارآمیز و مسئولیت آفرین است و پیروی از رسول گرامی اسلام را در پی دارد مرتکب اعمال اسف انگیز و فراموش نشدنی نگردند و اگر روحانی نماهایی با چهره معصوم نما و مظلوم نما اعمال خلاف شرعی را مرتکب گردیدند خلع لباسشان نموده و آنها را آیینه عبرت همگان سازند.

محمدرضا رجایی نویسنده ومحقق


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 22 شهريور 1396 ] [ 20:18 ] [ محمد رضا رجایی ]

[ ]

طلاق و جدایی

طلاق و جدایی

معیارهای انتخاب همسر در عدم تزلزل و بقای خانواده پراهمیت بوده و جایگاه ویژه ای دارد . ملاک هایی که باعث روابط سالم در خانواده و تفاهم اخلاقی بوده نه تنها موجب فروپاشی زندگی زناشویی نبوده بلکه موجب راز خوشبختی زن و شوهر می باشد بدلیل اینکه آنچه که موجب آشنایی با صفات سلبی زن و شوهر می باشد موجبات همتایی بیشتر آنان را فراهم نموده و بنیاد خانواده ای مستحکم را بوجود می آورد که در آن از گسستگی و جدایی حرفی در میان نخواهد بود و همیشه با آسودگی خاطر برای اعضای خانواده موفقیت های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت پیش بینی می گردد. بدین جهت آشفتگی در میان آنان راهی نداشته و توافق در مسائل گوناگون زندگی حرف اول را می زند طبق آمارخبرگذاری خانه ملت نکته حائز اهمیت افزایش طلاق در بین سال های 91 و 92 می باشد که درصد تغییرات آن 4/3 درصد رشد داشته و آمار نگران کننده ای به شمار می رود. به گزارش شیعه نیوز از افزایش در سال 93 خبر به میان آمده و به گفته او در این سال در هر ساعت 19 طلاق در ایران ثبت شده است و آمار طلاق رو به افزایش است. یعنی به ازای هر هزار نفر جمعیت 1/2 درصد طلاق در کشور ثبت می شود و طی این سالها به ازای هر 4/4 ازدواج یک مورد طلاق به ثبت رسیده است بنابراین برای آنکه تزلزل در خانواده ها ریشه کن گردد و یا به حداقل برسد باید با شناخت عوامل زیانباری که از طلاق و جدایی نشأت می گیرد آشنا گردیده و سپس با روش های روابط نیکو زندگی خانوادگی خویش را تداوم بخشیم از همه مهمتر باید با روش های تداوم زندگی وعدم فروپاشی وطلاق آشنا شویم به دلیل اینکه شناخت راهکارها و روش های عدم فروپاشی و جدایی و بکارگیری آنها نیز باعث روابط نیکو وپسندیده در خانواده ای موفق است.با هم آن روشها را می خوانیم :

1-بررسی و پژوهش

عروس و داماد قبل از ازدواج با تحقیق از جهات گوناگون همسر خویش آگاه گردیده وصفات سلبی همدیگر را شناخته تا مبادا ازدواجی ناآگاهانه و نا خواسته صورت گیرد . اگر در آن ازدواج عروس و داماد از روحیه ها و صفات سلبی و ایجابی همدیگر آگاه نگردند پس از مدتی موجبات تزلزل آن خانواده فراهم می گردد. لذا طبق این فرایند مهمترین روش برای عبور از این مرحله طی دو نمود کل بیان می گردد که عبارتند از :

الف) تحقیقات دامنه دار

ب) آگاهی از صفات سلبی و ایجابی همدیگر

ابتدا تحقیقات باید از افراد ذی صلاحیت چون استادان و خردمندان که از نزدیکان دختران و پسران بشمار می روند,باشد .باید به یاد داشته باشیم که

از مرحله تحقیق به سادگی نگذشته و باید با دقت و به طور همه جانبه به ویژه درارتباط با وضعیت تاهل که مرحله مهمی برای آینده آنان است بررسی نمایند.

در مرحله بعدی برای آگاهی از صفات سلبی و ایجابی آنان طی گفتگوهای مشروح به تشریح عیوب همدیگربپردازند برای درک عمیق تر از این دیدگاه. .به کتاب هایی چون کتاب محجه البیضاء ملا محسن کاشانی یا کتاب راز خوشبختی دختران و پسران اثر محمد رضا رجایی مراجعه نموده و پس از غور در آن و با بکارگیری روابطی نیکوتر در محیط خانواده برقرار نمایند.

جبران خلیل جبران درنامه خود به ماری هسکل می نویسد:

«دوره پیش از زنا شویی،دوره معجزه آسایی است که در آن به محبوب خود نزدیک می شویم،صحبت می کنیم،وآنچه راکه به مااجازه شادی وخوشبختی می دهد،می آموزیم،ودر می یابیم چه باید کردتا این خوشبختی هرگز غروب نکند.نمی توانیم اجازه دهیم که گذر ستمگرانه بامداد،نیمروز،عصروشب،به این افسون پایان دهد.برای اینکه شوروشوق اولیه زنده بماتد،بخشی ازاوقات هرکسی بایدفقط به خود اوتعلق داشته باشد.هیچ کدام از ما،آن قدرخردمند نیست که بتواند تصمیمی متداخل در زندگی بگیرد.کافی است فقط به یک قانون توجه شود«صداقت»وهمه چیزدقیقاهمچون یک رویاخواهد بود.»

2-آشنایی و بکارگیری حقوق مشترک وجداگانه

بعد از تشکیل خانواده رکن اصلی پیوند و عدم تزلزل زندگی زناشویی روابط نیکو و پسندیده ای است که بین زن وشوهر وجود دارد که آن نیز بر اساس شناخت وبکارگیری یک سلسله حقوق مشترک و جداگانه ای است که زن و شوهر پس از آگاهی از آنها با اراده ای خلل ناپذیر و تصمیمی قاطع به آن جامعه عمل می پوشانند و با پایداری و پشتکاردر مشکلات آن حقوق را جدی تر می گیرند.

3-آگاهی از عواقب زیانبار گسستگی خانواده ها

آگاهی از مضرات پدیده شوم جدایی یکی از عوامل پیوند اکثر خانواده ها بوده و موجب گردیده تا زن و شوهر در مشکلات زندگی نیز با تفاهم زندگی خویش را نه تنها رها نکرده بلکه تمامی وظایفی که دختران و پسران برای یک خانواده خوشبخت در نظر دارند ، با تدبروغوردرآن وسپس با تحول و تغییر بدان جامعه عمل بپوشانند.فرانکلین می گوید:«پیش از ازدواج چشمهاراخوب باز کنید وبعدازآن کمی آنها راروی هم بگذارید.»

4-شناخت ویژگی های روابط نیکو در خانواده

شناخت خصلتهای روابط نیکو بین زن و مرد در بهبود روابط سالم ترو رعایت اصول و نمود هایی که یک خانواده موفق باید بدان تکیه کنند موثر است . بنابراین از شناخت ویژگی های آن به سادگی نگذشته و با جدی گرفتن آن به همراه آموخته های علمی و عملی ازتزلزل بنیان زندگی مشترک جلوگیری نماییم.

بد نیست بدانید که اگر کسی با بانویی که صفات سلبی فراوانی دارد و از صفات ایجایی بهرمند نیست همدم باشد ممکن است بر اثر تأثیر مستقیم اندیشه های منحرف وی به اعتقادات باطل گرایش پیدا کند بنابراین عواقب نامطلوبی در پی دارد .لذاموقعیت ایجاب می کند که با جدایی و طلاق مانع اعتقادات ارتجاعی وی گردیده وپس از آن زندگی نوینی را آغاز نماید. شاعر هم چنین می سراید:

هر که با دونان نشیندعاقبت اودون شود با خردمندان تو بنشین تاخردافزون شود

اسب تازی را زمانی گرببندند پیش خر رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود

محمد رضا رجایی-نویسنده ومحقق


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 21 شهريور 1396 ] [ 11:37 ] [ محمد رضا رجایی ]

[ ]

موانع حرکت شخصیتهای اجتماعی

موانع حرکت شخصیتهای اجتماعی

شخصیت های اجتماعی در مقاطع گوناگون زندگی بر اثر علل و عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گاهی با افرادی مواجه می شوند که از لحاظ تربیت خانوادگی یا فضیلت فرهنگی تهی بوده و براثر عدم سازندگی، رذیلت ها و اعمال مذموم را از خویش نزدوده اند. لذا گاهی سنگ اندازان با توجیهات واهی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برخوردهای تأسف برانگیز پرداخته و تا حد امکان با شایعه پراکنی و کارشکنی آنان را برای مدتی از اهداف آرمانی خویش دور ساخته و یا حتی متوقف می نمایند. بدین جهت یک الگوی اجتماعی باید در همۀ موقعیت ها و مکان ها به ویژه شرایط حساس محافظی زبده بوده و خود را در نابسامانی ها و گرفتاری های زندگی حفظ نماید.

او برای این کار باید دو نمود را مورد بررسی قرار داده و بکار گیرد:

1- شناخت

2- کاربرد

در مرحلۀ اول برای مقابله با کارشکنی ها و سنگ اندازی ها شناخت و اندیشه گرایی در مورد آنان ضروری است چرا که: عدم شناخت آنان مانع وصول هرگونه راهکاری است؛ برخلاف آن شناخت و کاربرد راهکار آن دو اصل مسلم عدم شکست و رسیدن به سرانجام بهروزی است . با هم این اصل مسلم (شناخت و کاربرد راهکارها) را براساس طبقه بندی مخالفان می خوانیم:

1) کارشکنان

گاهی یک شخصیت فرهنگی، سیاسی و یا اقتصادی در محیط خانه، اجتماع و دانشگاه با کارشکنان بی فرهنگ مواجه می گردد در چنین مواقعی ابتدا باید به کارشکنی های آنان ترتیب اثر نداده و به سادگی از آن بگذرد چرا که «کسی به سگ مرده لگد نمی زند. »

شکسپیر می گوید : «دشمنان بسیار دارید که نمی دانند چرا دشمن شما هستند ولی همچون سگهای ولگرد هنگامیکه رفقایشان بانگ بردارند، آنان نیز بانگ برمی دارند.[1]»

آنگونه که مشاهیر جهان در آمارهای مختلفی که در این زمینه تهیه شده است، ترسیم نموده اند به علت آنکه شخصیت ها ترتیب اثری به کارشکنی کارشکنان نمی دهند آنان پس از مدتی دست از کارشکنی برداشته و دوباره آن شخصیت فرهنگی و یا سیاسی به سبک عادی زندگی بازگشته و با سرعت و سبقت به حرکت خویش ادامه می دهد.

بد نیست بدانید که : اگر کارشکنی ها جنبۀ جدی تری به خود گرفته باید به بررسی آن پرداخته و با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت درصدد رفع آن برآئیم.

2) سنگ اندازی ها

عدۀ دیگری که می توانند در برابر شخصیت های طبقات مختلف جامعه نقش مذموم ایفا کنند؛ عدۀ قلیل به اصطلاح سنگ اندازی هستند که با فرصت شناسی عمل خلاف اعتقاداتی را مرتکب می شوند که با ارزشهای شخصیت و الگوی جامهعه منافات دارد. به عبارت دیگر؛

افرادی هستند که به علت اختلاف عقیده و یاعدم سازندگی خود با شخص شهیری مخالفت کرده و او را در تنگنا قرار داده و به اصطلاح به سوی او سنگ اندازی می کنند تا بلکه بتوانند او را متوقف نمایند. در چنین مواردی شخصیت های اجتماعی خونسردی خویش را حفظ نموده و بدون آشفتگی و تزلزل با آن سنگ اندازان ارتباط برقرار نموده و با نصایح ارزندۀ خود آنان را از اعمال اسف انگیزشان بازمی دارند؛ و در مرحلۀ آخر تا حد امکان خواسته های آنان را برآورده می سازند. به قول مثل انگلیسی: «از عالی ترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است[2]».

3) شایعه پراکنی

در میان ملل گوناگون تعداد قلیلی که از ارزشهای انسانی و مکارم اخلاقی برخوردار نبوده و فرهنگ ملی و مذهبی را نیز نمی دانند به علل واهی که از رضیلت های انسانی سرچشمه گرفته، با شخصیت های آن ملت ها به مخالفت پرداخته و با جسارت هرچه تمامتر به شایعه پراکنی می پردازند، تا آنان را با بحران مواجه سازند.

من به نوبۀ خود در طول عمرم از سلامت تن و روان برخوردار بوده ام و هرگز مریض نشده ام. ولی در سالهای دور تعدادی کارشکن به علل واهی که زر، زور و تزویر عامل اصلی آن بود با تبانی و بواسطۀ پول و پارتی و رابطه شایعاتی به طرق مختلف ساخته و مردم را تحت تأثیر آن قرار داده بودند، اما من در آن موقعیت به واسطۀ وسایل ارتباط جمعی مانند مقاله، مصاحبه و ارسال خبر کارشکنان را از کارشکنی بازداشته و سپس با سرعت و سبقت تلاشی بس بزرگ برای الگو بودن داشته ام. بدین جهت است که گفته اند؛

با دشمن و دوست گر شدی نرم چو موم چون نقش نگین شوی مکن شرم چو موم

با خصم همیشه باش سرسخت چو سنگ با دوست همیشه باش دل نرم چو موم

بنابراین در چنین مواقعی برترین راهکار جهت آنکه مردم تحت تأثیر شایعات آنان قرار نگیرند، عدم تزلزل در روحیۀ شخصی و پایداری در برابر شایعه پراکنان بوده و در مرحلۀ آخر بررسی برترین راه مقابله با این پدیده شوم می باشد.

محمد رضا رجائی

نویسنده و محقق

[1] . ذوالفقاری، غلامحسین، رهنمون، ص 354.

[2]. همان منبع ، ص 356.


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 21 شهريور 1396 ] [ 11:35 ] [ محمد رضا رجایی ]

[ ]

جهنم سوزان زندگی

جهنم سوزان زندگی

مردان ایرانی برای روابط سالم در خانواده باید نگاه ویژه ای به همسر خویش مبذول داشته و با بانویی که از رذیلت ها مبّرا و از صفات سلبی فاصله داشته همنشین باشند؛ چرا که بانوی ایرانی باید با سازندگی خویش نویدبخش بهشت برین زندگی بوده و محیط خانواده را صفا داده و نشاط همسر خویش را دو چندان سازد. در موقعیت کنونی که عصر رباط نام دارد و سال هاست که از ورود کامپیوتر و موبایل به محیط های سه گانه اجتماع، خانواده و دانشگاه می گذرد و بدون شک بر فرهنگ و روابط اجتماعی مردم تأثیرگذار بوده ولی متأسفانه بانوی ایرانی هنوز هم بر سر مسائل جزئی با شوهر خویش سر ناسازگاری گذاشته و به جای تساوی حقوق زن و مرد، خود را بر شوهر تحمیل می نماید. زیرا او به دلیل کنار گذاشته شدن پدرسالاری و شوهرسالاری که در سالیان دور در فرهنگ ملی ایران سایه افکن شده بود، شوهررا رام تر و مطیع تر نموده و به جهت تلافی گذشته و به علت عدم تطابق خویش با حقوق والدین و حقوق شوهر صفات زن سالاری را ترویج نموده و خود را بر خانواده تحمیل می نماید . اما بد نیست بدانید که منشأ چنین عملی عوامل گوناگونی چون عدم دانش کافی ، عدمفرهنگ ازدواج و روابط ناسالم در خانواده است. از این روی یکی از راهکارهایی که مردان ایرانی می توانند با کاربرد آن از این مهلکه نجات یابند، انتخاب همسری است که از صفات سلبی در امان باشد. امیدواریم با شناخت آن رذیلت ها و صفات سلبی با بانوانی همدم باشیم که نه تنها تا کنون از آن مبرا بوده بلکه از صفات ایجابی و سیرت زیبا بهره مند باشد و اگر ناخواسته با زنان زشت سیرت همسر و همنشین هستیم و روابط سالم ما در خانواده رو به تیرگی نهاده از آنان جدا گردیم زیرا روابط سالم نقشی اساسی در خانواده ایفا می نماید و به قول یکی از برجسته ترین روانشاسان دنیا، "برنامک فادن"، عدم روابط سالم در خانواده از سوی بانوانی که چهره ای معصوم نما و مظلوم نما دارند مردان را در تنگنا قرار داده و زندگی برای آنان جهنم سوزان است.

با هم صفات سلبی بانوان را از کتاب محجه البیضاء ملا محسن فیض کاشانی می خوانیم:

1. انّانه: زنانی که دردمند و نالان و شکایت گراز حالات جسمانی خود هستند و غالباً یا مریض هستند و یا خود را به

2. منّانه: زنی که بر شوهر خود منت می گذارد و دائماً می گوید فلان کار را برای تو انجام داده ام.

3. حنّانه: زنی که متمایل به مرد دیگری است

4. حدّاقه: زنان بهانه جو و چشم چران و هوس گر که مدام چشمانشان به این طرف و آن طرف است و شوهر را به زحمت وا می دارندتا برای او چیزهایی را تهیه کند.

5.برّاقه: زنانی که دائما در پی آرایش و برق انداختن خود هستند یا زنانی که تنهاخور هستند، هر غذایی را برای خود انتخاب کرده و تنها می خورند.

6.شدّاقه: زنانی که زیاد حرف می زنند.

7.المختلعه: زنی که مرتب دم از جدایی می زند.

8.مباریه: کسی که دائماً به این و آن مباهات و فخرفروشی دارد.

9.المفاخره: کسی که به دارایی های دنیایی فخر می کند.

10.عاهره الفاسقه: کسی که قبلاً دارای

رجایی, [۱۲.۰۸.۱۷ ۱۸:۲۸]

دوست پسر بوده است.

11ناشزه: زنی که بر شوهر خود بزرگی می فروشد و در رفتار و گفتار نسبت به شوهر برتری جوئی نشان می دهد.

12صخّابه: زن بد سخن و بد گفتار

13.ولاّجه: زنی که دائماً می خواهد از خانه خارج شود و رفت و آمد زیاد دارد.

14.همّازه: زنی که عیب جوست و بهانه تراشی می کند و زنی که زیاد را کم تلقّی می کند و به کم قانع نیست.

15.الذلیله فی اهلها العزیزه مع لعلها: زنی که با خانواده خود فروتن و در برابر شوهر خود سرکش است.

16.العقیم العقود: زن نازایی که کینه ورزی می کند.

17.المتبرجه ادا غاب عنها بعلها، العصان معه ادا حضر: زنی که در عدم حضور شوهر خود، برای دیگران خود نمایی می کند ولی برای شوهر خود اصلاً خود آرایی ندارد.

18.متمرّده: زن متمرد و عصیان گر و غیر مطیع

بنابراین همانگونه که در ابتدا بیان کردیم، مردان برای زندگی برتر و روابط سالم تر و دوری از جهنّم سوزان زندگی باید از بانوانی که حتّی چند صفت از صفات سلبی بالا را دارا هستند دوری گزیده و جدا شده و با بانوانی همدم باشند که نه تنها صفات سلبی در وجودشان راهی ندارد بلکه از صفات ایجابی، مکارم اخلاقی و فضیلت های انسانی نیز بهره مندند.

نویسنده و محقق: محمد رضا رجایی


[ بازدید : 7 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 21 مرداد 1396 ] [ 18:33 ] [ محمد رضا رجایی ]

[ ]

شوخ طبعی و خنده

شوخ طبعی و خنده – راه رسیدن به موفقیت و خوشبختی

با شوخ طبعی و خنده ، امراض روحی و جسمی خویش را درمان کنید، زیرا همان طور که غصه و غم موجب ناراحتی اعصاب ، افسردگی ، دلهره ، اضطراب و عدم آرامش می گردد ، شوخ طبعی ، خنده و شادی باعث سلامت روحی و جسمی می شود .

با خندیدن ، غم ها و غصه ها زایل می گردد و آرامش به انسان باز می گردد . خنده ، درمان هر دردی است و مشکلات زیادی را سامان می بخشد . دانشمندان زیادی راز سلامتی انسان را خنده و شوخ طبعی دانسته اند و انسان را از غم و غصه خوردن برحزر داشته اند . ((پرمودا بترا)) خنده را بهترین دوا دانسته است :

دو مرد از پشت میله های زندان نگاه میکردند ، یکی به خاک نظر داشت و دیگری به ستاره ها .خنده بهترین دواهاست . هم خودتان بخندید و هم دیگران را قلقلک بدهید .

((اندرومتیوس)) نیز راز سلامتی را خنده و شوخ طبعی می شمارد :

وقتی که می خندیم همه چیز به نفع جسم و ذهن ما پیش می رود . آن چه برای سالم ماندن بدان نیاز داریم . خندیدن است . زندگی آن قدرها جدی نیست . بیایید شوخی را جدی تر بگیریم .

(( یوریس ساخاروف)) بهترین نسخه را نشاط و شادمانی ( و خنده و شوخ طبعی) بر شمرده است :نشاط و شادمانی را طبیعت رایگان برای مداوا در اختیارمان گذارده است .

ویلیام اینشتین نیز معالجه را در خنده ، شوخ طبعی و خوشحالی دانسته است :

وقتی که مریضی به یکی از اطبا مراجعه کرد . طبیب پس از معاینه کامل به وی گفت : معالجه تو فقط خنده و خوشحالی است .

خنده و شوخ طبعی باعث طول عمر انسان نیز می گردد ، همانطور که می دانید خنده ، غم ها و غصه ها را زایل می کند ، دوای افسردگی و بعضی از امراض روحی ، خنده و شادی است و راه آمدن بر مشکلات و... خنده است .

بنابراین انسان با خندیدن دیرتر پیر می گردد و عمرش طولانی می گردد- همان گونه که غم و غصه انسان را زود پیر میگرداند . شاید شنیده باشید که به شخصی که زود پیر گشته ، می گویند : (( او زیاد غصه خورده)) یا ((غم فرزند او را پیر کرد.))

((شکسپیر)) خوشی و نشاط ( و خنده و شوخ طبعی) را عامل درازی عمر برشمرده است :

عقل و هوش خود را با خوشی و نشاط دمساز کن تا هزاران آسیب از میان برود و عمرت دراز شود.

((رول سیمون)) نیز می گوید :

خنده فکر را قوی و بدن را توانا می سازد .

آثار شوخ طبعی و خنده بسیار زیاد است و به همین علت آن را راه رسیدن به موفقیت و خوشبختی نامیده ایم .

حضرت محمد (ص) می فرمایند :

مومن ، مزاح کننده و خوش حالت است .

رسول گرامی اسلام در گفتار دیگری می فرمایند :

دلتنگ مباش ، چه دلتنگی تو را از دنیا و آخرت باز می دارد .

از این گفتار گهربار می فهمیم که غم ، غصه و دلتنگی مانع حرکت است و شوخ طبعی ، خنده و شادمانی عامل حرکت هست . حضرت سلیمان در گفتاری می فرمایند :

دل شادمان و مسرور خاصیت نوش دارو دارد .

بلی خنده و شادمانی داروی هر دردی است و می تواند در سختی های زندگی گره گشا باشد و نیز عامل حرکت است ، حرکت به سوی سعادت و خوشبختی در دنیا و همچنین عمل به انجام فرامین الهی برای ساختن آخرت . یکی از بزرگان خواسته است تا تصویر درونمان را بهاری کنیم :

در درون خویش زمستانی مساز و خود را از سوز و سرما و بی برگی آن منالان ، در خزان عمر هم که هستی بگذار وجود تو سرشت بهاران داشته باشد .درخت طبیعت جوانه بزند و نسیم ذوقت خوشه های آرزو را به جنبش در آورد . دنیای بیرون تصویری از درون توست ، بگذار در دنیای درون تو همیشه بهار باشد.

فرق فصل زمستان با بهار خیلی زیاد است . بیاییم درون خویش را بهاری کنیم ، از غم ، غصه ، دلهره ، اضطراب ، افسردگی ، رنج و ... فاصله بگیریم و شادمان ، خوشحال ، شوخ طبع و خندان باشیم ، آن وقت می فهمیم که وجود ما بهاری شده است ، یک دنیا عوض شده ایم و به سعادت و خوشبختی رسیده ایم و از آثار شادمانی و خنده بهره مند گردیم .

نویسنده و محقق : محمد رضا رجائی


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 15 مرداد 1396 ] [ 17:27 ] [ محمد رضا رجایی ]

[ ]

نماز

نماز – راه کامیابی و سعادت

یکی از راه های رسیدن به موفقیت و خوشبختی (( برپا داشتن نماز)) است . اقامه نماز ،انسان را از زشتی ها و بدی هاباز می دارد و او را به راه راست هدایت می کند .

هنگامی که انسان از زشتی ها و بدی ها فاصله گرفت ، از بدبختی دوری گزیده است و موقعی که به راه راست هدایت شد به موفقیت و خوشبختی رسیده است . زیرا فحشا و منکرات خانمان برانداز است و کارهای خلاف شرع و عرف ، عواقب ناراحت کننده و بسیاری بدی در پیش دارد و هدایت شدن به راه مستقیم نیز سرانجام نیکبختی را به ارمغان می آورد .

ثانیا هر کس نماز را بر پای دارد ، و نماز او برای رفع تکلیف و ریایی نباشد ، خداوند بزرگ نیز پشتیبان اوست و به او در صحنه زندگی کمک می کند .

نویسنده و محقق : محمد رضا رجائی


[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 15 مرداد 1396 ] [ 17:26 ] [ محمد رضا رجایی ]

[ ]

ادب


ادب راه رسیدن به موفقیت و خوشبختی

یکی از راه های رسیدن به موفقیت و خوشبختی ادب است . ادب از ارزش ها به شمار می رود و هیچ ثروتی مثل علم و ادب نیست . ادب زیوری گرانبهاست که دوستان را زیاد می کند ،انسان را نزد همگان عزیز می نماید ، عمل را بارور می کند، خصلت های اخلاقی را در انسان کامل می کند و انسان را از رذیلت های اخلاقی باز می دارد ، فرهنگ انسانی را بالا می برد و به انسان روشنایی می بخشد .

حضرت امیر (ع) به فرزندشان امام حسن (ع) می فرمایند :

ای فرزند ، ادب فراگیر و دل را به نور ادب روشنی بخش زیرا دل بزرگتر است از این که پلیدی بر او وارد گردد . آگاه باش که اگر بینوا شوی ادب تو را ثروتی است و اگر در تنهایی و غربت مانی او تو را یار باوفایی است . با جمال و ثروت خود ، دوستانی یکدل نمی توان به دست آوری چنانچه با ادب خواهی توانست . ادب راهنمایی بس تواناست که به سوی خوی های نیکو رهنمون می کند و اگر ادب زینت انسان نبود چهارپایی بیش نیست .

با این سخن مولا در می یابیم که هر کس با ادب است خوشبخت و موفق است و هر کس ادب ندارد بدبخت است . آن حضرت در کلامی دیگر درباره ادب چنین می فرمایند : ادب نیازمندان را ثروت است .

نویسنده و محقق : محمد رضا رجائی


[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 15 مرداد 1396 ] [ 17:26 ] [ محمد رضا رجایی ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک بهترین گوشی برای موزیک بهترین گوشی برای سلفی بهترین گوشی برای بازی راهنمای خرید تلویزیون راهنمای خرید موبایل قیمت لپ تاپ راهنمای خرید گوشی قیمت تبلت قیمت انواع تبلت لپ تاپ قیمت خرید آنتی ویروس دانلود آهنگ جدید دانلود تک آهنگ بک لینک جوغن
بستن تبلیغات [X]